HTK Nyheder

HTK Nyheder

Information til Hjørring tennisklubs medlemmer.

Om klubbenPosted by HC Hartmann-Nielsen Fri, November 23, 2018 07:15:20

Projekt vandindtrængning i tennishallen.

Fondens bestyrelse har igennem de seneste måneder arbejdet med at få indhentet fakta på tennishallens tag – hvordan er tilstanden, hvordan ser fremtiden ud, hvor er utæthederne placeret contra de indvendige vandpytter.

Vi har bistand fra håndværkere, teknikere og Cembrit (Eternitfabrikken) og drone firma – og et endeligt resultat er endnu ukendt, men faktuelt skal vi ha åbnet op i taget udefra, sådan at vi forhåbentligt kan danne et overblik over tilstanden på undertag, isolering, træværk m.v.

Vi har haft drone oppe og filme og fotografere taget – og der ses ikke de store skader, men der vil være en del manglende vatsnore ved tagpladernes samlinger, ligesom det ses at der vil være nogle sammensunkne fugleklodser ved tagrygning. Derudover ses, at der er revner i de nederste lysplader i de 4 felter på hallens vestside.

Det er netop besluttet i bestyrelsen, at der åbnes op i taget udvendigt nedenunder lysplade felterne 2 & 3 på hallens vestside – altså der hvor der er flest indvendige tagrender opsat i hallen – for at se træværkets tilstand og om muligt en vurdering af hvor kommer vandet fra.

Samtidig udskiftes de 2 nederste lysplader i alle 4 felter i samme arbejdsgang.

Vi er lidt fanget i, at der skal benyttes lifte til arbejdet, og de almindelige mandskabslifte kan nå op til pladerække 8 – når vi skal længere op, skal der benyttes kraner, som kan placeres helt ude på parkeringspladsen og dermed have en armlængde, som kan række i hele hallens længde, og jeg har talt, at der er 36 pladerækker af ca 1 meter.

Samtidig har Cembrit teknikeren tilset taget, og vurderer – at der er 10 – 15 år tilbage på tagets levetid endnu.

Der er således en god række opgaver i gang, og vi har vurderet at vi med denne fase 1 i projektet opnår en faktuel viden, som der kan bygges videre på.

Bedste hilsner

Knud Erik Andersen

Formand i tennisklubbens fond.  • Comments(0)//nyheder.htktennis.dk/#post11

Orientering fra Fonds bestyrelsen

Om klubbenPosted by HC Hartmann-Nielsen Mon, August 13, 2018 09:26:55
Kære alle

Hermed orientering omkring brandsikrings tiltag og nye regler i forbindelse med eventuelt overnattende gæster i hallen:

Ud fra de foreløbige påkrav fra Styrelsen, har vi i Fonden fået udført de brandsikringsmæssige ting der har været anført. Vi har fået tjekket de 3 brandskabe og tilføjet forbedringer deri, og der er opsat belyste skiltninger ved alle udgange i hallen og indgangsparti incl. 1. salen – dermed opfylder hallen til fulde de påkrav der eksisterer ifbm. der ophold i hallen. Vi venter dog spændt på, at det forventes, at der kommer et mere konkret skrift og påkrav til 1. januar 2019.

Den nuværende belysning i hallen kan ikke klare flere tændte timer – derfor har Fondens bestyrelse besluttet en udskiftning – og dette sker i uge 34 (20. – 25 august 2018) den nye LED belysning er godkendt af Dansk Tennis Forbund – sådan at vi er sikret kvalitet og rette antal lux.

På bestyrelsens vegne

HC Hartmann-Nielsen
  • Comments(0)//nyheder.htktennis.dk/#post6